FUMAGRI™ OPP

 
Fumagri OPP är ett rökbaserat, icke-toxiskt desinfektionsmedel avsett för behandling av lokaler inom lantbruk och djuruppfödning, som till exempel uppfödningsstallar, silos, lagerlokaler och kläckerier. Röken ger effektiv avdödning på såväl ytor som luftburna partiklar vilket ger en optimal miljö för uppföding och lagring.
 
Genom att regelbundet använda Fumagri OPP kan hanteringen av miljöfarliga och frätande kemikalier minskas, samtidigt som en torrare och mindre arbetskrävande metod ger bättre förutsättningar för hållbar produktion.
Produkten är klassificerad som baktericid, fungicid och virucid och innebär ett brett avdödningsspektrum av vanligt förekommande problemorganismer, som till exempel salmonella, kvarka, newcastlesjukan, fågelinfluensa och mögelsvamp.

Behandling med Fumagri OPP innebär:
 

  • En helt torr desinfektion.
  • Desinfektion av såväl öppna som svåråtkomliga ytor.
  • Självgående process som kräver minimal arbetsinsats.
  • Inga toxiska komponenter.
  • Ingen korrosionsrisk - kompatibel med normalt förekommande material.
Produkten är del i produktkonceptet Fumagri™ för miljövänligare rengöring och desinfektion av jordbruk och djuruppfödning som även omfattar rengöringmedlet Clearzym™ LT

IWAB är generalagent för Fumagri i Norden och produkterna marknadsförs i huvudsak genom distributörer. Uppfödare och lantbrukare i Sverige kan enkelt beställa produkterna hos till exempel Granngården

Klicka på produkterna i listan för mer information.