KOMBIRENGÖRING
Med kombimedel menar vi rengöringsmedel som även innehåller en biocid som då även ger en desinficerande effekt. 

Idéen med att kombinera rengöringsmedel och desinfektion i syfte att spara tid eller effektivisera den totala desinfektionen är inte ny, och produkter baserade på till exempel klorföreningar har provats under lång tid. Nackdelen med dessa produkter har varit att det aktiva desinfektionsämnet baserats på oxiderande ämnen (som natriumhypoklorid) vilka förbrukas i närvaro av organiska ämnen som produktrester. Detta innebär att en stor del av desinfektionseffekten uteblir när medlet kommer i kontakt med smuts och produktrester, vilket leder till otillräckligt eller ojämna desinfektionsresultat.

För att lösa detta problem är samtliga våra kombiprodukter fria från oxiderande ämnen, utan bygger i stället lätt nedbrytbara aminer som vidhåller sin desinficerande effekt även i närvaro av organiska material som smuts och produktrester. Detta skapar grunden för en  kombiprodukt som i de flesta fall helt kan ersätta efterföljande desinfektion eller öka den totala desinfektionseffekten på i känsliga områden.

Kombiprodukter finns för såväl öppna ytor (golv och utrustning) som för slutna system (tankar och CIP-system). Klicka gärna vidare bland produkterna nedan eller hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt produkt.