ALCANIOS SF20B

Alcanios SF20B är ett högalkaliskt kombimedel för rengöring och desinfektion i ett steg. 

Produkten skummas på golv, produktytor och utrustning och eftersköljs med rent vatten. 

Klicka på produkten i listan för mer information.