ANIOSTERIL DDN

 
Aniosteril DDN  är ett lågalkaliskt kombimedel för rengöring och desinfektion i ett steg. 

Produkten skummas på golv, produkytor och utrustning och eftersköljs med rent vatten. Se separat instruktion för rengöring av hygienmattor.

Klicka på produkten i listan för mer information. 
Visa produkter