FÖRSKÖLJMEDEL
Tids- och vattenkrävande rengöring och biofilmsuppbyggnad är problem för många livsmedelsföretag som ställer höga krav på produktkvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktigt hållbar miljöpolicy.
 
Krav på allt längre produktionstider gör situationen ytterligare problematisk, samtidigt som hygien och kvalitetskrav ökar för varje år. Att ligga steget före blir allt för ofta en vision snarare än verklighet.
Kortare städtid
Vid traditionell rutinmässig rengöring och desinfektion av livsmedelslokaler, utgör städtiden (arbetstiden) ca 90% av den totala städkostnaden. Resterande 10% utgörs av kostnad för kemikalier.  
 
Genom att fokusera effektiviseringar på minskad arbetstid och torrare rengöringsteknik öppnas möjligheten för direkta förbättringar och märkbara besparingar, både i form av lägre rengöringskostnader, men även som miljövinster i form av lägre vattenförbrukning och miljövänligare teknik.
 
Mindre vatten
IWAB PRIMA™, som är det senaste tillskottet i IWABs koncept för torrare och effektivare rengöring och desinfektion inom livsmedelsindustri, är ett skummande enzymatiskt försköljmedel som appliceras direkt på produktrester före första avspolningen.
 
Den innovativa och miljövänliga formulering geliserar produktrester och  underlättar avspolningen, vilket leder till kortare städtider och lägre vattenförbrukning och avloppsvolymer. Den geliserande effekten motverkar även effektivt spridningseffekten av partiklar och aerosolbildning som normalt uppstår vid avspolning, vilket ger torrare och säkrare produktionslokaler.
 
Traditionell städmetod
Traditionell rengöring med vattenburen grovavspolning samt två-stegsrengöring/desinfektion leder till långa städpass och hög vattenförbrukning. En problembild som ofta är anledningen till återkontamination och infektioner på grund av fuktskadade lokaler.
IWAB-metoden
IWAB Metoden tar fasta på effektiviseringar i grovavspolningen genom IWAB PRIMA™ som tillsammans med IWAB DUO, kombimedel för rengöring och desinfektion i ett steg, ger möjlighet till 45% kortare arbetstid och besparingar upp till 35 % av den totala städkostnaden (inkl kem). Besparingar i halverad vattenförbrukning och avloppsvolym är inte medräknade i kalkylen.
Naturlig biofilmbehandling
När IWAB Prima™ används som förebyggande biofilmsborttagningsmedel så används enzymerna till att hydrolysera bindningar som mikroorganismer använder för att fästa på ytor.
Många mikroorganismer har en högt utvecklad förmåga att fästa till ytor, eftersom detta innebär ett bättre skydd än att befinna fritt exponerad i sin omgivning.

En biofilm bildas när en grupp mikroorganismer fäster till varandra och till en yta genom att utveckla ett nätverk av slemliknande trådar, så kallade EPS (Extracellular Polymeric Substance). EPS består i huvudsak av polysackarider och proteiner, men innehåller även DNA och lipider. För biofilmbehandling används IWAB Prima™ efter rengöring men före desinfektion. 
 
Genom att regelbundet attackera beståndsdelarna till biofilmens EPS med enzymerna i IWAB Prima™, så kan mikroorganismernas förmåga att bilda biofilm begränsas och utsläpp av biofilmer därmed minskas.