Prima frågor & svar
Vad är enzymer?
Ett enzym är en proteinmolekyl som fungerar som en katalysator för specifika kemiska reaktioner. Med katalysator menas ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

Likt alla katalysatorer, så ökar enzymer reaktionshastigheten genom att sänka den så kallade aktiveringsenergin (mängden energin som krävs för att starta en reaktion). Detta leder till att nya produkter bildas snabbare och att reaktioner når sin jämnvikt tidigare.
Det som skiljer enzymer från andra katalysatorer är att de oftast är specialiserade på att medverka till reaktionen för ett specifikt ämne, som till exempel stärkelse, fetter eller andra proteiner.

En intressant egenskap med enzymer är att de inte förbrukas, vilket innebär att de återanvändas flera gånger under den nedbrytningsprocess som de medverkar till. Ett enzym kan då till exempel katalysera upp till 10 000 gånger per sekund, vilket i praktiken innebär att en hög effekt kan uppnås även vid låga koncentrationer enzymer.
Hur produceras enzymer?
Enzymer produceras med hjälp av bakterier, och i dessa fall olika typer av Bacillus sp. (huvudsakligen B. licheniformis och B. amyloliquefaciens) därenzymet är biprodukt av bakteriens metabolism. Bakterier som används för tillverkning av enzymer i IWAB’s produkter kommer från icke genmodifierade organismer.
Vilka enzymer används i IWAB Prima™?
De enzymtyper som används i IWAB Prima™ är:
·         Proteas: nedbrytning av proteinbindningar
·         Lipas: nedbrytning av fettkedjor
·         Amylas: nedbrytning av kolhydrater (stärkelse)
Hur fungerar de olika enzymerna?
Amylas:
- medverkar till hydrolysering (nedbrytning) av stärkelse till socker.
- hydrolyserar stärkelse till mer lättlösliga di- och trisackarider.

Proteas:
- medverkar till hydrolysering av peptidbindingar mellan aminosyrorna.
- efterlämnar kortare och mer lättlösliga aminosyror.

Lipas:
- medverkar till hydrolysering av esterbindningar som finns i lipider (fetter).
- efterlämnar kortare och mer lättlösliga fettkedjor.
Vilken funktion har de olika enzymerna i IWAB Prima™?
IWAB Prima™ kan användas för två olika applikationer, och enzymernas egenskaper utnyttjas då på olika sätt:

1.       Försköljmedel:

När IWAB Prima™ används som ett försköljmedel, så utnyttjas enzymernas nedbrytningsfunktion till att skapa mer lättlösliga produktrester som enklare släpper från ytor. Vid nedbrytning av proteiner bildas även en gelartad hinna runt produktrester som binder samman och minskar spridningen av partiklar och aerosoler under spolningen. 

2.       Biofilmsborttagning:

När IWAB Prima™ används som förebyggande biofilmsborttagningsmedel så används enzymerna till att hydrolysera bindningar som mikroorganismer använder för att fästa på ytor.
 
Många mikroorganismer har en högt utvecklad förmåga att fästa till ytor, eftersom detta innebär ett bättre skydd än att befinna fritt exponerad i sin omgivning. En biofilm bildas när en grupp mikroorganismer fäster till varandra och till en yta genom att utveckla ett nätverk av slemliknande trådar, så kallade EPS (Extracellular Polymeric Substance). EPS består i huvudsak av polysackarider och proteiner, men innehåller även DNA och lipider. 

Genom att regelbundet attackera beståndsdelarna till biofilmens EPS, så kan mikroorganismernas förmåga att bilda biofilm begränsas och utsläpp från biofilmer därmed minskas.
Finns det några hälsorisker med att använda enzymbaserade rengöringsmedel?
Enzymer, och då främst proteas, kan innebära sensibiliserande effekt vid kontakt med andningsorganen för personer med ökad känslighet för enzymer. Studier på denna sensibiliseringseffekt avser i huvudsak enzymer i pulverform, och eftersom enzymerna i IWAB Prima™ är lösta i en vätska så minskar risken för sådana effekter. 

Enzymer är vanligt förkommande i flesta typer av tvättmedel för kläder och personer som reagerar överkänsligt mot tvättmedel bör vara uppmärksam även vid användning av andra typer av enzymatiska rengöringsmedel.  
Hur påverkar enzymer avloppet och reningsverk?
Genom att regelbundet använda enzymbaserade sköljmedel, så påbörjas den naturliga biologiska nedbrytningsprocessen redan i produktionslokalen, vilket innebär effektivare fettavskiljning och minskad organisk belastning i reningsverk.