HANTERING OCH FÖRVARING

 
Inom livsmedelsindustri ställs det höga krav på hantering och förvaring av farliga kemikalier, och IWAB arbetar ständigt med att hitta nya och innovativa lösningar för en säker livsmedelshantering.

Uppsamlingskärl för förvaring av farliga kemikalier en viktig del i arbetet med att säkerställa att farliga kemikalier inte kommer i kontakt med personal, andra kemikalier eller yttre miljö. Samlitga uppsamlingskärl passar till syror och alkalier och andra frätande eller aggresiva kemikalier. Uppsamlingskärlen finns i olika storlekar anpassade för dunkar, fat eller IBC-container.

Kemikaliebeständiga skyddshandskar som är godkända för livsmedelhantering är en annan viktigt pusselbit i att säkerställa att inga oönskad ämnen hamnar på produktbärande ytor.