Allergener
Ämnen som är orsaker till allergi, eller annan överkänslighet, kallas för allergener. De flesta allergener är proteiner och de vanligaste ämnena kopplade till livsmedel som leder till allergiska reaktioner hos människor klassas som livsmedelsallergener. Dessa allergener finns listade i bilaga II till Informationsförordningen EU (nr) 1169/2011. 

Provtagning för allergener bör ske utifrån ett riskbaserat synsätt. Validering av råvaror, färdigprodukt och rengöringsrutiner bör ske genom ett ackrediterad laboratorium som använder vadliderade metoder. När tillverkningsprocessen väl blivit validerad så bör däremot den dagliga verifieringen av dessa rutiner utföras som egenkontroll genom användning av olika metoder anpassade efter tillverkarens förutsättning och rutiner.  

Våra produkter för hygienkontroll av allergener omfattar:
 1. Högkänsliga proteinsvabbar för verifiering av rengjorda ytor och sköljvatten genom allergenscreening av totalprotein (IWAB Protein Allergen kit). En lättanvänd hygienkontroll för totalt protein med svar på 5 sekunder
 2. Allergenspecifika striptester för validering av rengjorda ytor och sköljvatten samt produktprover (AgraStrip Allergen). En allergenspecik analys tar ca 15 minuter. 
 
Filtrera produkter
 • Produktfamilj
 • Förbrukningsvaror
 • Singeltest (lateral flow)
 • Värmeinkubatorer
 • Analysparameter
 • Gluten
 • Gluten 12
 • Mjölk
 • Nötter & frön
 • Proteiner
 • Ägg
 • Ärt- o baljväxter
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A

Inga produkter hittades