Listeria
Listeria är en bakterie som förekommer i naturen vilket gör att den lätt kan komma in lokaler där livsmedel tillverkas och hanteras. 
Bakterien karaktäriseras av dess förmåga att växa i biofilmer, låga temperaturer (ned till 4°C) och i syrefattiga miljöer (vaccumförpackning). Bakterien växer långsammare i lägre temperaturen och ju längre tid livsmedlet förvarats i förpackningar, desto större är risken att bakterien växer till skadliga halter. Listeria tål höga salthalter och frysning men växer inte i sura miljöer, som till exempel ättiksinläggningar. Bakterien dör vid vanlig matlagningstemperatur, cirka 70° C.
 
Eftersom kalla och syrefattiga miljöer är vanligt förekommande inom vissa typer av livsmedelsindustri, så får bakterien här en tillväxtfördel jämfört med många andra mikroorganismer.

Listeria monocytogenes är en sjukdomsframkallande (patogen) art inom Listeriasläktet som kan orsaka infektionen listerios, en sjukdom som kan drabba både människor och djur. Listerios hos människa är en ovanlig, men allvarlig sjukdom kan drabba framför allt personer med nedsatt immunförsvar, gravida och äldre. Livsmedel där det finns risk för listeriasmitta är sådana där bakterien får möjlighet att föröka sig under produktion och lagring (till exempel mognad av viss ost) eller  för produkter som inte upphettas innan de äts, som till exempel vakuumförpackad kallrökt och gravad fisk, skivad skinka, patéer, dessertostar (mögel- och kittostar) och kall färdigmat.
 

Eftersom Listeria är en bakterie som lätt etablerar sig i omgivningen i livsmedelslokaler och blir en del av husfloran, så kallas den ofta för en miljö- eller omgivningsbakterie. Listera har god förmåga att växa i biofilmer, och då gärna på svåråtkomliga platser som inne i processutrustning eller på svårrengjorda transportband.

En bra indikatorplats för provtagning av Listeria är i brunnar, eftersom allt sköljvatten hamnar där, så blir det en bra indikation på om bakterien finns någonstans i lokalen. När bakterien väl etablerat sig i lokalen så dyker den ofta upp sporadiskt på produktbärande ytor eller i produkt, vilket kan vara resultatet av att biofilmen vuxit sig såpass stor att delar av den släppt och kontaminerat omgivande ytor eller produkt. I dessa fall rekommenderas att utöver traditionell rengöring och desinfektion av golv och utrustning även komplettera med omgivningsbehandling med till exempel torr ultradiffusion (rökdesinfektion).

Om biofilm med Listeria är etablerad på lättåtkomliga ytor kan även en biofilmsbehandling med IWAB Prima AT i kombination med en stark syrabehandling, som till exempel Deptil APM, vara ett effektivt sätt att avlägsna kontaminationen.

I produktlistan nedan hittar du produkter för analys av Listeria i lokaler.