Odlingsplattor
Compact Dry är en innovativ odlingsplatta utvecklad för att ersätta traditionella agarskålar vid arbete med mikrobiologiska analyser och består av dehydrerad kromogenmedia i en kassett.

Provet pipetteras direkt på plattan och avläsning sker efter inkubering manuellt eller mobilapp.
Odlingsplattorna levereras torra vilket innebär en lång hållbarhet (12-24 månader) och det tunna formatet sparar mycket utrymme i inkubatorer och autoklaver. Produkterna är färdiga att använda direkt ur förpackningen vilket innebär att laboratoriepersonalen kan lägga mindre tid på kostsam agarframställning och mer till analyser och utvecklingsarbete.

Compact Dry kan förvaras i kyla eller rumstemperatur vilket förenklar lagerhållning. 

Odlingsplattorna är validerade och utformade för att erbjuda:
  • Ökad produktivitet i labbet.
  • Pålitliga och globalt validerade resultat.
  • Minskade kostnader jämfört med traditionella metoder. 
  • Mindre avfall och en miljösmartare analysmetod.