FOOD & FARM
Produktsegmentet omfattar produkter och tjänster för att åtgärda avvikelser som fastställts med analysprodukter. Här hittar du till exempel miljövänliga rengöringsmedel, effektiva biofilmlösare och innovativa desinfektionsmedel. 

Med åtgärdsprodukter avses produkter för behandling av öppna ytor och lokaler samt slutna system (tankar och CIP-system) samt tillbehör som kan behövas.

Kemiska produkter regleras i de övergripande EU-förordningarna:
 • REACH - registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen (EG nr 1907/2006) samt
 • CLP - klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter (EG nr 1272/2008)

Rengöringsmedel definieras i detergentförordningen (EG nr 648/2004) och desinfektionsmedel / kombimedel omfattas av biocidförordningen (EG nr 528/2012) som båda gäller parallellt med Reach och CLP. 

Livsmedelstillsatser och processhjälpmedel definieras i förordning (EG nr 1333/2008).
 
Filtrera
 • Produktgrupp
 • Desinfektionsmedel
 • Försköljmedel
 • Kombimedel
 • Rengöringsmedel
 • Utrustning & mätare
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A
 • Pris fallande
 • Pris stigande

Inga produkter hittades