DESINFEKTION
Med desinfektion menar vi behandling av ytor och utrustning i syfte att minska mängden mikroorganismer till en sådan nivå att det minimerar risken för överföring av smittbärande eller produktförstörande mikroorganismer till produkt. Desinfektion skall utföras regelbundet efter eller i kombination med rengöring. 

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid val av desinfektionsmedel: 
  • Val av medium (vattenburet, rökbaserat, alkoholbaserat...).
  • Appliceringsteknik (skumanläggning, skumspruta, ultradiffusion, CIP/diskteknik).
  • Kontakttid
  • Temperatur
  • Omgivande material
  • Miljökrav
  • Arbetsmiljökrav
  • Ekonomi
På IWAB har vi lång erfarenhet av att skräddasy speciallösningar där traditionella metoder eller kemikalier inte räcker till. Genom att använda ny teknik, innovativa ämnen och metoder med lägre miljöbelastning kan vi erbjuda en effektivare och säkrare desinfektion. 

Klicka dig gärna vidare bland våra smarta desinfektionsmedel eller hör av dig till oss så hjälper vi dig hitta rätt.