Fumagri (agri)
Fumagri är ett rökbaserat, icke-toxiskt desinfektionsmedel avsett för behandling av lokaler inom lantbruk och djuruppfödning, som till exempel uppfödningsstallar, silos, lagerlokaler och kläckerier. Röken ger effektiv avdödning på såväl ytor som luftburna partiklar vilket ger en optimal miljö för uppföding och lagring.
 
Genom att regelbundet använda Fumagri kan hanteringen av miljöfarliga och frätande kemikalier minskas, samtidigt som en torrare och mindre arbetskrävande metod ger bättre förutsättningar för hållbar produktion.
Produkten är klassificerad som baktericid, fungicid och virucid och innebär ett brett avdödningsspektrum av vanligt förekommande problemorganismer, som till exempel salmonella, kvarka, newcastlesjukan, fågelinfluensa och mögelsvamp.

Behandling med Fumagri innebär:
 

  • En helt torr desinfektion.
  • Desinfektion av såväl öppna som svåråtkomliga ytor.
  • Självgående process som kräver minimal arbetsinsats.
  • Inga toxiska komponenter.
  • Ingen korrosionsrisk - kompatibel med normalt förekommande material.
Produkten är del i produktkonceptet Fumagri™ för miljövänligare rengöring och desinfektion av jordbruk och djuruppfödning som även omfattar rengöringmedlet Clearzym™ LT

IWAB är generalagent för Fumagri i Norden och produkterna marknadsförs i huvudsak genom distributörer. Uppfödare och lantbrukare i Sverige kan enkelt beställa produkterna hos till exempel Granngården eller Swedish Agro

Fumagri finns i två varianter baserade på olika biocider:
  • Fumagri OPP för lokaler med hög organisk belastning (uppfödningslokaler och stallar)
  • Fumagri HA för lokaler med krav på hög hygien (till exempel kläckerier eller mottagningshallar).
Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt produkt och dos. 

Klicka på produkterna i listan för mer information.