Fumispore (food)

FUMISPORE HA är en icke-toxisk, torr desinfektionsmetod baserad på ultradiffusion som bärare av det aktiva ämnet (hydroxyättiksyra). Ultradiffusion innebär många fördelar jämfört med traditionella vätskebaserade produkter eftersom det ger en effektiv och homogen spridning av det aktiva ämnet i hela lokalen, vilket rekommenderas speciellt vid behandling mot miljöorganismer som till exempel Listeria och mögelsvamp. 

 

Behandling med ultradiffusion innebär även minskad vattenhantering vilket leder till torrare och friskare livsmedelslokaler. Kombinera gärna med ett kombimedel för rengöring och desinfektion för att ytterligare minska vatten- och avloppsvolymer.

Fumispore HA är baserad på hydroxyättiksyra som har ett brett avdödningsspektrum av normalt förekommande mikroorganismer inom livsmedelsindustri och produkten är klassificerad som baktericid och fungicid. Det aktiva ämnet bryts ned under behandlingen till i huvudsak koldioxid och vatten.

 

Fumispore HA rekommenderas för användning i produktionsrum, kylrum och lagerlokaler. 
 

Behandling med Fumispore HA innebär:

  • helt torr behandling
  • ingen arbetskostnad
  • inga giftiga komponenter
  • godkänd för användning för livsmedelsburna ytor
  • effektiv desinfektion av öppna samt svåråtkomliga ytor och utrustning.

IWAB är Nordisk generalagent för Fumispore och levererar produkter inom Sverige. För leveranser till övriga Nordiska länder hänvisar vi till våra regionala distributörer. Klicka vidare i produktlistan nedan för mer information. 

 
  • Sortering
  • Namn A-Ö
  • Namn Ö-A

Inga produkter hittades