EKOMÄRKT
Clearzym är en serie ekocertifierade rengöringsmedel baserade på minst 99,5% naturliga beståndsdelar. Produkterna är certifierade av ECOCERT som naturliga rengöringsmedel och rekommenderas för rengöring för ekologisk och kravcertifierad produktion. 

De aktiva rengöringsämnena består av en tri-formulering av enzymer som utvinns på naturlig väg från bakterier i kombination med lätt nedbrytbara och växtbaserade tensider för effektiv rengöring. Produkten är speciellt framtagen för att ge hög effekt på organiska rester och biofilm där enzymer på ett skonsamt sätt bryter ned proteiner (proteas), fetter (lipas) och stärkelse (amylas) vilket gör ytor lättavspolade och optimerade för eventuell efterkommande desinfektion.

Produkterna finns för både ytrengöring (skummande) och för rengöring av slutna system (inte skummande) som CIP-system, vattensystem och tankar. 

Clearzym är avsedd för yrkesmässigt bruk i lokaler och utrustning för djuruppfödning och livsmedelstillverkning.