3M KLIBBMATTOR

3M Nomad 4300 är en klibbmatta bestående av 40 vidhäftande och tryckkänsliga filmer av engångstyp som enkelt kan dras av och kasseras vid behov. Den höga vidhäftningsförmågan tar effektivt bort damm och mindre partiklar from skosulor och vagnhjul. Mattan kan läggas direkt på rena golvytor och behöver på grund av sin låga profil ingen lister eller inramning. 

3M Nomad 4300 är framtagen för att skydda rena ytrymmen där renlighet och hygien är kristiska faktorer.
  • Vidhäftande engångsfilmer för kontaminationskontroll
  • Hög vidhäftningsförmåga som tar bort damm och mindre partiklar från skosulor och vagnhjul.
  • Dra enkelt av en film för att exponera nästa.
  • Kan läggas på rena ytor utan att krav på lister.
  • Antimikrobiella egenskaper förhindrar tillväxt av mikroorgansimer. 
  • Numrerade filmer ger ökad kontroll och förenklar vid kvalitetsrevisioner.