DYCEM FLOATING FLOORS

 

DYCEM Floating Floors är en färdigmonterad och flyttbar matta som framtagen för utrymmen där fastmontage inte är önskvärd. Sådana utrymmen kan till exempel vara våtutrymmen eller platser som kräver åtkomst till golvet.

Flyttbara mattor skall endast användas för persontrafik och lättare vagn och trucktrafik (max 100 kg) och kan enkelt omplaceras vid behov. 

Dycem Floating Floors skall rengöras dagligen men behöver även veckovis rengöring av underlaget och mattans undersida. 

Mattorna placeras normalt i torra slussområden och samlar upp mer än 99,9% av kontamination på skor och vagnhjul vilket minskar mängden oönskad kontamination i känsliga produktionslokaler.