DYCEM WORKZONE

DYCEM hygienmattor är en zonbarriär framtagen för att på ett säkert och effektivt separera renzoner och minska risken för korskontamination i områden där personal och maskiner rör sig mellan zoner.
 
Mattorna placeras normalt i torra slussområden och samlar upp mer än 99,9% av kontamination på skor och hjul vilket minskar mängden oönskad kontamination i känsliga produktionslokaler.

WorkZone är avsedd för persontrafik och klarar tyngre hjultrafik och finns i två utförande:
  • flyttbar matta (CZ02-FS)
  • matta för fastmontage (CZ02).
Flyttbara mattor (floating floor system) är inte anpassade för tyngre hjultrafik (max 100 kg). Flyttbara mattor passar även i i utrymmen med våtrengöring eftersom den kan rullas ihop och avlägnas under rengöring.

Fastmonterade mattor skall endast monteras i torra utrymmen.