Tung trafik

Fastmonterade hygienmattor är en zonbarriär framtagen för att på ett säkert och effektivt separera rena zoner och minska risken för korskontamination i områden där personal och vagnar rör sig mellan zoner.

 

Mattorna placeras normalt i torra slussområden och samlar upp kontamination på skor och vagnhjul, vilket minskar belastningen i känsliga produktionslokaler.

Fastmonterade mattor för tung trafik är avsedd för persontrafik och vagntrafik (max 400 kg).

Fastmonterade mattor bör endast monteras i torra utrymmen. 

Priser angivna per kvadratmeter.