PROCESSKÖLJMEDEL

Antimikrobiologiska sköljmedel används för att minska den mikrobiologiska belastningen på livsmedel i syfte att öka livsmedelssäkerheten och förlänga hållbarheten.

Produkterna är baserade på väl beprövade och godkända ämnen som genom innovativa formuleringar effektiviserar produktionsflöden och minskar kassation.