IWAB Lactis™

Sköljmedel för hårdost

IWAB Lactis™ är ett innovativt sköljmedel som effektivt avlägsnar mikroorganismer och därmed förlänger hållbarheten, minskar kassaktion och effektiviserar produktion av mognadslagrad ost. Produkten är framtagen för att erbjuda ett miljösäkert alternativ till traditionell dekontamination av ostar med antibiotikabaserade sköljmedel (natamycin).

Effektiv och säker formulering
IWAB Lactis™ är ett sköljmedel baserat odenaturerad etanol och stabiliserad sorbinsyra och är fri från antibiotika, vilket ger en framtidssäker ostdekontamination som minskar risken för igensättning av sprejdysor och pumpar och mikrobiologiska angrepp under lagringstiden. 

Produkten är utvecklad i nära samarbete med mejeribranschen och har i labbtester och fullskaleproduktion visat på en hög rengöringsförmåga, reducerade mikrobiologiska angrepp och hög driftsäkerhet. 
IWAB Lactis™ erbjuder många fördelar vid osttillverkning:
  • Avlägsnar effektivt mikroorganismer från ostens yta och ger skydd under lagring.
  • Reducerar mikrobiologiska angrepp och minskar kassaktion.
  • Effektiviserar produktionsflöden.
  • Enkel att implementera i befintliga produktionslinjer. 
Produktinformation
Produkten är klassificerad som processhjälpmedel innehållande livsmedelstillsatser enligt EU förordning om tillsatser i livsmedel (EG nr 1333/2008).

IWAB Lactis™ levereras i brukslösningsform (25 L DUNK- 1000 L IBC).

Kontakta oss för mer information.