Kurser & utbildning

Vi erbjuder följande kurser: 
 

  1. Grundläggande mikrobiologi - Grundkurs 
  2. Grundläggande mikrobiologi – Påbyggnadskurs
  3. Livsmedelspatogener - Grundkurs 
  4. Mikrobiologiska vattenanalyser  - Grundkurs 
  5. Mikrobiologiska vattenanalyser – Repetitionskurs*
  6. Grundläggande hygienkontroll och miljöprovtagning 


Samtliga kurser innehåller ett teoriblock på förmiddagen, demonstrationer och visst praktiskt arbete på vårt laboratorium under eftermiddagen.  

Kurserna genomförs i mindre grupper om 2-5 personer om möjligt från samma företag eller livsmedelssektor. 
 
Kursavgift heldagskurs: 4 750,00 kr per deltagare (ex moms).
*Kursavgift halvdagskurs: 2 900,00 per deltagare (ex moms).

Kursavgiften inkluderar kursmaterial och lunch. Kontakta oss gärna om du vill få en kursplan eller har några andra frågor eller önskemål om någon av kurserna.
Läs mer om varje kurs genom att välja i listan nedan.