2020-03-12

PROVTAGNINGSSVABB, SVAMP ELLER TRYCKPLATTA?

Vad är egentligen skillnaden mellan provtagningssvabbar och provtagningssvampar och tryckplattor?

Mikrobiologisk provtagning av ytor inom livsmedelstillverkning huvudsakligen utifrån två perspektiv; kvalitetskontroll eller faroanalys baserat på HACCP. Varje provtagningspunkt innebär dessutom olika begränsningar och utmaningar för att uppnå ett säkert analysresultat. 

 

Det enklaste verktyget för mikrobiologisk analys av ytor är tryckplattor med agarsubstrat. Agarsidorna trycks mot ytan och mikroorganismer som finns på ytan överförs direkt till odlingsmedia. Metoden är enkel att använda och innebär en allt-i-ett produkt. Nackdelen är den låga känslighet som ofta ligger på mellan Log 2 - 3 beroende på omgivningsmiljön och hur provet tas. 

 

När större krav på känslighet ställs används istället den klassiska provtagningssvabben. Ofta en träpinne med bomulls- eller rayonspets. Bomull har länge varit standardmaterial i uppsamlingsspetsen men på grund av att materialet ofta innehåller naturliga och tillsatta biocider som kan påverka analysen, så blir istället syntetiska material utan biocider allt vanligare, som till exempel Rayon. Provtagningssvabbar är billiga att tillverka men kan vara svåra att helt täcka en uppsamlingsyta på grund av den lilla kontaktytan. Detta kan leda till avvikelser fram för allt om provtagningspersonal använder olika teknik. Provtagningssvabbar levereras torra eller förfuktade i rör. 

 

När höga krav på provtagningssäkerhet ställs vid till exempel provtagning efter patogener eller på kritiska ytor, används istället provtagningssvampar. Svamparna säkerställer att en större yta kommer i kontakt med provtagningsytan och ger även större möjlighet till mekanisk agitation som ger en bättre uppsamlingseffekt. Svamparna levereras med eller utan skaft i sterila påsar med eller utan olika näringssubstrat.

 

Du kan läsa mer om våra svabbar och svampar här