2012-04-02

TORR RÖKDESINFEKTION - SÅ GÅR DET TILL

Torrdesinfektion med nyutvecklade Fumispore HA för livsmedelsindustri ger många fördelar jämfört med traditionella metoder för desinfektion. Att använda rök som bärare av det aktiva ämnet (hydroxyättiksyra) istället för vatten i ett desinfektionsmedel, ger inte bara miljöfördelar utan skapar även en torrare produktionsmiljö som är mindre känsligt för angrepp och tillväxt av produktförstörande och sjukdomsframkallande mikroorganismer. Att börja använda Fumispore HA är enkelt och kräver inga investeringar eller speciell utbildning för städpersonal. Så här går det till:
  1. Stäng av rökdetektorer.
  2. Stäng lokalens dörrar, portar och eventuella fönster.
  3. 3. Placera burkar anpassat efter lokalen volym på värmetåligt underlag och tänd veken.
  4. Lämna lokalen och varna för rökdesinfektion vid ingångar.
  5. Låt rökbehandlingen verka minst 4-6 timmar (optimalt 15 timmar).
  6. Ventilera ut eventuella rökrester efter behandlingen i minst 1 timme.
  7. Samla upp de tomma burkarna och återaktivera rökdetektorer.
  8. Lokalen är nu desinficerad och redo att användas.
Fumispore HA uppfyller med god marginal kraven på baktericid och fungicid desinfektionseffekt på alla ytor som kommer i kontakt med röken. De viktigaste utvecklingsmålen vid framtagandet av Fumispore HA var att skapa ett effektivt desinfektionsverktyg som är arbetsmiljövänlig, säkert för livsmedelsproduktion och minimerar belastning på yttre miljö. Resultatet har blivit en produkt som är märkningsfri från farosymbol och som aktivt minskar åtgång av vatten och utsläpp i avlopp och är en del av "IWAB-konceptet" KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION
Rengöring/desinfektion