2015-01-27

UPPDATERAD BESKRIVNING AV BATTERIHANTERING -AIRTEST OMEGA

Airtest Omega -mikrobiologisk luftprovtagare - har ett inbyggt uppladdningsbart nickel-metallhydridbatteri.

Som med alla hybridbatterier så krävs regelbunden användning av instrumentet och urladdning av batteriet för att uppnå full livslängd. 

 

Om instrumentet inte används regelbundet rekommenderar vi att en återställningscykel ändå körs en gång per månad. Återställningscykeln tömmer batteriet och återställer laddningsindikatorn.

 

Batterihantering

När du tar emot en ny luftprovtagare:

  1. Sätt den på laddning i 3 timmar.
  2. Ladda sedan inte batteriet efter första användningen, utan använd instrumentet tills batteriet är helt slut.
  3. Sätt instrumentet på laddning i minst 3 timmar.
  4. Se till att batteriet laddas ur minst en gång per månad.

Återställning av laddningsindikator

Om instrumentet inte har använts regelbundet och sedan inte startar trots att displayen visar att batteritid kvarstår, kan en återställning av batteriindikatorn utföras. Detta återställer och kalibrerar hur mycket batteritid som återstår tills batteriet är urladdat.

  1. Sätt på instrumentet med ON/OFF-knappen.
  2. Ställ in volymen 500L med VOLUME-knappen.
  3. Tryck på knapparna START och VOLUME samtidigt. “aut. test 180mn ” visas på skärmen.
  4. Tryck på START-knappen.
  5. En återställningscykel kommer nu inledas och köras tills batteriet är slut (kan ta upp till 3 timmar). Under återställningen kommer instrumentet att starta och stoppa flera gånger.
  6. När återställningen är klar, ladda batteriet i minst 3 timmar.