2019-01-28

UPPDATERADE RÅD OM LISTERIA

Livsmedelsverket har uppdaterat råden om listeria utifrån ny kunskap på området.

Genom att välja produkter i början av hållbarhetstiden eller hetta upp maten kan riskgrupperna – personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida – minska risken för smitta. Nytt är rådet att tinade, frysta grönsaker och skuren melon bör förvaras i kylskåp och ätas upp inom några få dagar.

Livsmedelsverkets uppdaterade råd om listeria är i stort oförändrade, men några förtydliganden och tillägg har gjorts. Störst risk för listeria innebär livsmedel som förvaras flera veckor i kylskåp och sedan äts utan att först värmas upp. Det är till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat köttpålägg och patéer.

Personer som har normalt fungerande immunförsvar blir oftast inte alls sjuka av listeria. Men för personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida kan följderna av en listeriainfektion bli allvarliga.

Livsmedelsverket råder därför den som tillhör någon av riskgrupperna att äta sådana produkter i början av hållbarhetstiden, eller upphettade. Ju färskare produkt, desto mindre risk för skadliga halter av listeria. 

All mat som är genomvärmd till rykande het är säker att äta, listeria dör när maten upphettas till minst 70 ℃.

Under senare år har utbrott av listeriainfektion orsakats av upptinad majs och skuren melon. Listeria kan föröka sig snabbt i dessa livsmedel, särskilt om de förvaras för varmt.

De nya råden omfattar därför förvaring av tinade, frysta grönsaker och skuren melon i kylskåp och att äta upp dem inom några få dagar. 

Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida: 


Källa: Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se)
User:Tomia [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia Commons