Integritetspolicy och kakor (cookies)

(senast uppdaterad 20 oktober, 2017)


IWAB uppmärksammar onlineanvändarens rätt till anonymitet, och har åtagit sig att skydda besökarnas personliga integritet vid besök på denna webbplats. Denna integritetspolicy omfattar insamling och användning av information som samlats in av vår webbplats och andra relevanta integritetsfrågor. Genom att använda vår webbplats ( "webbplatsen") godkänner du villkoren i denna integritetspolicy.

 

IWAB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst och från tid till annan. Eventuella uppdateringar eller ändringar kommer att publiceras omedelbart på denna sida och kommer att träda i kraft omedelbart. Läs därför igenom denna integritetspolicy varje gång du besöker webbplatsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen, accepterar och godkänner villkoren i den senaste versionen av integritetspolicy. Om du inte accepterar denna integritetspolicy skall du inte fortsätta använda webbplatsen.

Information som vi samlar in

Viss teknisk information, såsom vilken typ av webbläsare eller operativsystem som används och användardomännamn, kan automatiskt samlas i en generell, icke-identifierbar form. Denna information gör det möjligt för IWAB att mäta trafiken och användningsbeteenden på webbplatsen och förbättra webbplatsen för att bättre passa kundens behov. I allmänhet kan du använda vår hemsida utan att berätta vem du är eller avslöja någon personlig information om dig själv. Vi kan däremot fastställa din IP-adress. Vi använder din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server, administrera webbplatsen, för att mäta användningen av webbplatsen och för att förbättra innehållet på webbplatsen. Kort sagt använder vi din IP-adress för att samla generell demografisk information och vi kan använda sådan demografisk information, som inte kommer att inkludera din IP-adress, utan begränsning.

Vi använder "kakor" (cookies) för att möjliggöra inloggning och för att spåra användningen av webbplatsen i syfte att kunna förbättra upplevelsen och använding av webbplatsen. Dessa cookies innehåller i allmänhet inte personlig information. Du kan välja att stänga av cookies genom din webbläsares inställningar, men detta kan påverka dina möjligheter att använda webbplatsen.

Följande kakor används på webbplatsen: 
 

  1. PHPSESSID: används vid inloggning i webbshopen och för att spara varor i varukorgen mellan besök. 
  2. Google Analytics: används för insamling av statistik avseende till exempel besökares beteenden och typ av utrustning (t ex stationär dator eller mobil enhet) i syfte att förbättra webbplatsen.    

Det finns några platser där IWAB samlar in personuppgifter som frivilligt lämnas från användare på denna webbplats, som till exempel vid inloggning till webbshop, kontaktformulär, jobbansökningar eller vid deltagande i tävlingar och kampanjer. Denna information låter oss veta vem du är. Att dela personuppgifter med oss är frivilligt och om du väljer att göra det, så kommer du att se vilken typ av personuppgifter som vi begär, beroende på hur du använder vår hemsida. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Hur vi använder information

Vi kan använda dina personuppgifter för särskilda ändamål såsom att leverera online webbshopfunktionalitet, marknadsundersökningar och andra marknadsföringssyften. Detta kan innebära att du får ta del av senaste produkt- och kampanjinformation och annan information som vi bedömer kan vara till nytta för dig. Vi använder dina personuppgifter för att leverera beställda produkter och tjänster, sända information till dig eller för att kontakta dig angående administrativa meddelanden.

Vi kan dela denna information med IWABs IT-tjänstleverantörer, men endast i syfte att upprätthålla din kundrelation med IWAB. Insamlad information kommer endast att användas för interna ändamål och kommer inte att säljas till tredje part, utom i samband med en försäljning av bolaget, omorganisation eller försäljning av delar av våra relaterade affärstillgångar.

Det kan bli nödvändigt för oss att enligt lag och förfrågningar från statliga myndigheter inom eller utanför ditt hemland lämna ut din personliga information och vi förbehåller oss rätten att göra det utan att meddela dig om sådant utlämnande. Vi kan också lämna ut information om dig till statliga myndigheter om vi bedömer olaglig aktivitet kopplad till ditt konto. Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att tillämpa de relevanta användningsvillkoren för webbplatsen eller skydda vår verksamhet eller våra användare.


Övrigt

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande andra organisationer. IWAB är inte ansvarig för innehållet i någon av dessa webbplatser och vi kan inte garantera att de upprätthåller samma integritetsregler. Se integritetspolicy på respektive extern webbplats om du har några frågor.


Om du har några frågor om vår integritetspolicy, eller vill att någon personlig information som du har lämnat via denna webbplats ändras eller tas bort så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

(senast uppdaterad 20 oktober, 2017)


IWAB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar och för att skapa en intresseprofil. Personuppgifterna används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudande. Vi kommer kommunicera sådana information per e-post om du tackat ja till detta. 

För att skapa oss en uppfattning av vad du är intresserad av så använder vi uppgifter som du registrerat. Som kund kan du även logga in och under "Mina sidor" ange vilka områden som intresserar dig. Du kan när som välja att inte ta emot mer information från oss genom att avanmäla dig i e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. 

Om du inte har besökt vår hemsida eller visat intresse för information som vi skickat till dig inom loppet av de senaste 24 månaderna så kommer dina personuppgifter att raderas. 

IWAB delar inte dina personuppgifter med andra än leverantörer av IT-system som krävs för att upprätta vårt engagemang med dig. Om dessa leverantörer befinner sig utanför EU/EES området så kommer IWAB till bästa förmåga säkerställa att det finns laglig grund för överföringen av personuppgifter.

Upphovsrättsinformation

(senast uppdaterad 25 september, 2017)

 

Innehåll på IWAB.SE

IWAB upprätthåller denna wepplats i syfte att göra information tillgänglig för onlineanvändare. Informationen som finns publicerad på www.iwab.se ansågs vid tiden för publicering vara korrekt och saklig. IWAB förbehåller sig ansvarsfrihet för eventuella felaktigheter och även om vi efter bästa förmåga strävar efter att aktivt och skyndsamt uppdatera eller rätta felaktigheter, så gör vi inga utfästelser för att detta sker.

 

Innehåll från tredjepart

På denna webbplats finns länkar som leder till webbsidor utanför www.iwab.se på vilka det finns innehåll som står utanför IWAB’s kontroll. Dessa länkar görs tillgängliga som en service till onlineanvändare och IWAB utställer inga garantier att innehållet i dessa länkar är korrekta och IWAB tar inget ansvar för användning av information kopplade till dessa länkar.

 

Rätten att visa, avbilda och distribuera innehåll

IWAB tillåter rätten att visa, avbilda och distribuera innehåll som finns på www.iwab.se under följande villkor:

 

1.    Innehållet får enbart användas för icke-kommersiella informationssyften och får inte säljas, distribueras eller på något annat sätt användas för kommersiella syften.  

2.   Ovanstående upphovsrättsinformation, inklusive hänvisning till denna webbplats, måste tydligt framgå på varje kopia, del av kopia eller publikation.

 

Utöver vad som anges ovan ges inga andra rättigheter eller licenser för upphovsrätt, patent eller varumärken till något annan part.