2021-03-18

Virucid effektdata Fumispore HA / Fumagri HA

 

En ny europeisk avprövningsstandard har nu möjliggjort för virucidklassning av HA-baserad rökdesinfektion.

Fumispore HA för livsmedelsindustri och Fumagri HA för djurhållningslokaler är nu även klassificerade som desinfektionsmedel med virucid effekt enligt EN 17272. Standarden är framtagen för att avprövning av automatiserad och luftburen desinfektion av lokaler.

Produkterna är sedan tidigare klassificerade som baktericid och fungcid med brett avdödningspektrum på vanligt förekommande bakterier och jäst- och mögelsvamp. 

 Virucideffekten är avprövad mot virus vid en dosering på 1.2g/m³ vid 20°C och 15 timmars kontakttid. Tester är utförda i närvaro av organiskt material (smutsiga miljöer) samt för rena ytor.  

 

Test utförda vid låg smutsgrad (3 g/l BSA):

 

Porcine parvovirus (PPV)

Bovine typ 1 Enterovirus (ECBO)

Mänskligt coronavirus 229E

Staphylococcus aureus (bactericidal / distribution test)

 

Test utförda på ren ytor (0.3 g/l BSA):

 

Adenovirus typ 5

Murine norovirus

Mänskligt coronavirus 229E

Staphylococcus aureus (bactericidal / distribution test)

 

Läs mer :