2020-03-05

WEBINAR: HYGIENISK PROVTAGNING

Praktiska förutsättningar för hygienisk provtagning i livsmedelsindustri.

När vi diskuterar provtagning inom livsmedelsindustri finns det antingen riktlinjer som beskriver den statistiska säkerheten av provtagningsmängden i förhållande till den totala batchvolymen, eller vilken typ av analysmetod som skall användas samt dess validerings- och verifieringsprocesser.

 

Men praktiska frågeställningar kring det faktiska provet får ofta mindre fokus. Vem tar provet? Var längs produktionsprocessen tas den? När under produktionsskiftet? Hur görs det praktiskt?

 

Enligt nuvarande ISO kommitté för mikrobiologi (ISO TC34 / SC9) som omfattar 78 publicerade standarder och 25 standarder under utveckling, finns det bara en standard, ISO18593: 2018 - "Horisontella metoder för ytprovtagning" som ger praktiska riktlinjer.

 

Resultaten från provtagningen ligger ofta till grund för kritiska beslut kring produktsäkerheten och hur kan vi säkerställa att eventuella avvikelser eller påverkan inte kommer från själva provtagningen?

 

Utifrån dessa frågeställningar anordnar IAFP i samarbete med Food Safety Microbiology Hygiene ett öppet webinar med möjlighet till diskussion den 24 mars kl 15:00.

 

Mer information om detta webinar och hur du anmäler dig finns på:

 

http://www.foodprotection.org/events-meetings/webinars/hygienic-sampling-practical-considerations-for-the-food-industry/